RESURSE

Resurse pe care le pun la dispoziție, fără vreo obligație din partea dumneavoastră.

SIMULĂRI

Simulări pentru operațiuni de fuziune și divizare frecvent întâlnite. Utilizatorul poate alege metoda de evaluare a aporturilor nete, modul de tratare a rezervelor cu impact fiscal și metoda de alocare a acțiunilor în cazul unei divizări asimetrice. Simulările iau în calcul efectele acțiunilor proprii și ale deținerilor încrucișate, și includ avertizări pentru situațiile care conduc la o imposibilitate legală sau la riscuri fiscale.


FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

Fuziune prin absorbție cu o singură societate absorbită, fără calcul structură de acționariat.
LANSEAZĂ

 


DIVIZARE PARȚIALĂ 01

Divizare parțială (desprindere în interesul acționarilor) cu o singură societate beneficiară înființată în scopul divizării, fără calcul structură de acționariat.
LANSEAZĂ

 


DIVIZARE ASIMETRICĂ PARȚIALĂ 01

Divizare asimetrică parțială (desprindere asimetrică în interesul acționarilor) cu o singură societate beneficiară înființată în scopul divizării, și calcul structură acționariat pentru un număr de maximum 5 acționari care dobândesc acțiuni la societatea beneficiară.
LANSEAZĂ

 


FOI DE CALCUL DEDICATE

În plus față de simulatoare, foile de calcul pe care vi le pun la dispoziție au avantajul că salvează datele introduse între două sesiuni de simulare. Tehnic vorbind sunt Google Sheets pe care le puteți accesa oricând folosind link-urile pe care vi le voi transmite prin email, după ce veți transmite comanda. Pe fond, sunt replici fidele, dar mai flexibile, ale simulatoarelor, permițând efectuarea de calcule suplimentare ca în orice aplicație de spreadsheet uzuală.

DEMO FUZIUNE DEMO DIVIZARE

 


FUZIUNE PRIN ABSORBȚIE

COMANDĂ

 


DIVIZARE PARȚIALĂ 01

COMANDĂ

 


DIVIZARE ASIMETRICĂ PARȚIALĂ 01

COMANDĂ

 

CONSULTAȚIE PRELIMINARĂ

Consultație preliminară, fără nici o obligație de orice natură din partea dumneavoastră, ce are ca scop explorarea variantelor posibile pe care le puteți lua în considerare. Plecând de la grupul de societăți avute în vedere și de la obiectivele dumneavoastră, vă voi furniza o analiză a variantelor posibile, cu accent pe varianta optimă din perspectiva maximizării valorii afacerii în condiții de neutralitate fiscală. După ce veți completa formularul de comandă vă voi contacta pentru o întâlnire cu scopul de a stabili situația de fapt și de drept a societăților implicate și a stabili informațiile și datele de care am nevoie pentru analiză.

COMANDĂ

 

RECENTE