XDecTree #5: Decizii necesare divizare asimetrică cel puţin o societate beneficiară constituită ca efect al divizării

Gabriel ŢECHERĂDivizare Societate

Forma operaţiunii ⇓
Divizare
Desprindere

Modul de alocare a acţiunilor ⇓

Simetric
Asimetric

Criteriul de alocare a acţiunilor ⇓
Subscriere proporţională
Subscriere număr de acţiuni limitat superior

Modul de distribuire a acţiunilor nesubscrise ⇓
Proporţional în raport cu subscrierile
Proporţional în raport cu deţinerile

Modul de reglare a suprasubscrierilor ⇓
Proporţional în raport cu subscrierile
Proporţional în raport cu deţinerile

Tipul societăţilor beneficiare ⇓
Existente
Înfiinţate cu scopul realizării divizării
Înfiinţate ca efect al divizării

Modul de organizare a patrimoniului transferat ⇓
Unităţi operaţional funcţionale
Linii de afaceri
Pachete de active şi pasive

Împărţire patrimoniu ⇓
Liste componente patrimoniale reflectate în bilanţ
Liste componente patrimoniale extrabilanţiere

Caracteristicile esenţiale ale societăţilor nou înfiinţate ⇓
Denumire
Sediu social
Tip
Capital social la înfiinţare
Valoarea nominală a unei acţiuni sau părţi sociale
Consiliu de administraţie
Reguli de convocare, desfăşurare şi vot AGA
Reguli privitoare la cesiunea acţiunilor sau părţilor sociale
Reguli privitoare la divizare şi desprindere
Reguli privitoare la majorarea capitalului social
Reguli privitoare la reducerea capitalului social

Data situaţiilor financiare ⇓
Data ultimelor situaţii financiare anuale încheiate
Data următoarei raportări fiscale
Ultima zi a lunii în care se ia decizia

Data la care divizarea produce efecte ⇓
Data înmatriculării ultimei societăţi nou înfiinţate ca efect al divizării
Ultima zi a lunii în care se desfăşoară AGA
Ultima zi a lunii în care divizarea este autorizată de instanţă
Ultima zi a lunii anterioare înregistrării divizării
Ultima zi a lunii în care divizarea este înregistrată

Data preluării tranzacţiilor în contabilitatea societăţilor beneficiare ⇓
Data înmatriculării ultimei societăţi nou înfiinţate ca efect al divizării
Ultima zi a lunii în care se desfăşoară AGA
Ultima zi a lunii în care divizarea este autorizată de instanţă
Ultima zi a lunii anterioare înregistrării divizării
Ultima zi a lunii în care divizarea este înregistrată

Complexitatea proiectului ⇓
Proiect minimal
Proiect extins

Modul de publicare a proiectului ⇓
În Monitorul Oficial al României Partea a IV-a
Pe website

Expert ⇓
Expert comun
Experţi diferiţi

Deciziile pentru divizare asimetrică (divizare totală asimetrică) sunt identice cu cele pentru desprindere asimetrică (divizare prin desprindere asimetrică, divizare parţială asimetrică).
Pentru întrebări, vă rog folosiţi link-ul dedicat din header (deasupra siglei, stânga – sus).
Pentru feed-back, vă rog folosiţi formularul dedicat (flotant, dreapta – jos).